Het bestuur bestaat sinds medio oktober 2018 uit:
Wil Heins
Piet Gans (archivaris)
Bart Middelburg (secretaris)
Marleen Soederhuizen (penningmeester)
en Dirk Kwantes (voorzitter).

 

Werkwijze bestuur

Volgens onze statuten moeten we minstens vier keer per jaar vergaderen, waarvan een keer over de jaarrekening van het afgelopen jaar. En dat doen we dan ook, met een uitgebreide agenda en eventueel vaker als dat nodig blijkt. Maar tussen-
door is veel overleg nodig en daarvoor gebruiken we de moderne communicatie middelen zoals e-mail, SMS en een 'digitaal kantoor'. Op internet zijn alle belangrijke stukken voor alle bestuurs-
leden direct beschikbaar en kunnen zij daar ook gelijktijdig aan werken.

Samenwerking intern en extern

De voorzitter is onze officiële woordvoerder naar buiten toe. Maar als het even kan proberen we in contacten met externe relaties steeds met twee bestuursleden op te treden. Dit vooral met het oog op de continuïteit: het mag niet zo zijn dat het werk stil valt bij ziekte of om andere redenen. Over de activiteiten die buiten de vergaderingen om worden ondernomen doen we via e-mail verslag aan elkaar. Besluitvorming 'onderweg' wordt al doende per mail vastgelegd en officieel vastgesteld in de eerstvolgende vergadering.

Adviseurs

We hebben bewust gekozen voor een klein bestuur; daardoor kunnen we snel en efficiënt werken en is het voor onze relaties duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Maar er is veel te doen en soms hebben we specifieke deskundigheid of een extra paar handen nodig.