Hoewel we veel informatie geven op onze website en in de nieuwsbrief voor Donateurs, Vrienden en Sponsors, hebben we de lokale media ook nodig. We zijn daarom blij met de goede relatie die we met het Wijde Wormer Journaal onderhouden en proberen de andere bladen uit de buurt eveneens voor onze activiteiten te interesseren.

Voor persberichten, interviews en dergelijke kunnen belangstellenden zich wenden tot het secretariaat.

Nieuwsbrief

We hopen natuurlijk dat we de nodige aandacht in de kranten krijgen (die artikelen vindt u dan later op deze pagina). Maar we willen vooral onze Donateurs, Vrienden en Sponsors goed op de hoogte houden. Daarom sturen we hen op hun e-mailadres regelmatig een digitale nieuwsbrief. We hebben voor deze vorm van communicatie gekozen omdat die snel is en geen kosten met zich meebrengt.

Niet alleen artikelen

De uitgave is niet zo recent (2002), maar toch mag hier ook het boekje 'De groene Wijde Wormer - een breed gedragen pleidooi' niet onvermeld blijven. Met een voorwoord van professor A. Heertje en gefinancierd door het Wereld Natuur Fonds en de gemeente Wormerland bundelden negen organisaties
- tot nu toe met succes! - hun krachten om de Wijdewormer groen te houden en zo bij te dragen aan het behoud van onze cultuurhistorie.