Projecten

De eerste actie van de Stichting was het behoud van een dorpsbeeldbepalende stolp, De Kuil. En hoewel sloop niet kon worden voorkomen, zijn we er wel gelukkig mee dat een kopie van de gevel is opgenomen in het plan voor de nieuwbouw op die plek.
Met het vinden van een nieuwe bestemming voor een historische zoutloods (van het Waterschap) aan de Ringdijk achter het Polderhuis hadden we minder succes, die verdween helaas onder de slopershamer.

Het ontbreekt ons niet aan ideeën voor nieuwe cultuurhistorische activiteiten in Wijdewormer, maar we staan altijd open voor suggesties. Heeft u een idee voor een project (of een subsidiemogelijkheid) dat u eens wilt voorleggen?

Neem gerust eens contact op. We horen het graag!

Parlevliet-expo & mini-museum

Parlevliet_020

Op 14 juni 2013 werd door onze Stichting in het nieuwe dorpshuis van Wijdewormer een drie-
daagse expositie geopend rond het werk van Pieter Parlevliet voormalig hoofd onderwijzer op de dorpsschool. Op dezelfde dag schonken we de gemeenschap van Wijdewormer een grote vitrine met een wisselende collectie historische objecten voor de foyer van het dorpshuis. We noemen die graag ons mini-museum.
 
Het was een feest: we konden zo'n 500 bezoekers verwelkomen! Klik hier voor een impressie.
(Foto's: Dick Hartog.)

Begraafplaats Neck

De begraafplaats in Neck - beschut gelegen achter de Ringdijk - is niet groot, maar belangrijk voor ons dorp. Sinds 1877 zijn hier Wijdewormers begraven. Meerdere generaties dus en een plek die het waard is om in ere te worden gehouden. Lijst van graven met namen

De Stichting wil proberen om - in goed overleg met de beheerder (gemeente Wormerland) - de administratie inzichtelijk te maken voor het publiek en de begraafplaats een aantrekkelijk uiterlijk te geven. Daar hebben we een plan voor gemaakt. Lees verder

Weidemolens

wijdemolen

Vlakbij de Neckermolen in Wijdewormer, vindt u in het polderlandschap deze prachtige weidemolen. Door subsidie aan te vragen bij verschillende fondsen heeft Stefan deze molen samen met Wessel Rem terug weten te brengen waar ooit precies zo’n zelfde molen stond. Gelukkig is er de laatste tijd veel aandacht (onder meer bij natuurorganisaties) voor het belang van de weidemolens, die van oudsher onderdeel uitmaken van ons landschap. Ze waren heel belangrijk want ze hielden de weilanden in de polders en het ons omringende hoogveen droog. Lees verder.